Парни котли високо налягане

Промишлените парни котли тип ПК са предназначени за работа на налягане 0,8 МРа за типоразмери от ПК 0,4 до ПК 2 или 1,3 МРа за типоразмери от ПК 2,5 до ПК 12. При изискване от страна на клиента, съществува възможност произвежданите котли да бъдат съобразени за налягане, различно от стандартното.

Тези котли се произвеждат и сертифицират съгласно изискванията на БДС EN 12953, за което се издава декларация за съответствие.

Принципно котлите са съобразени за работа с горелка на гориво: газ, нафта или мазут.  Монтирането на предкамера дава възможност за работа на котела, използвайки като гориво отпадъчни продукти от производствата на биогорива, слънчогледова люспа и твърдо гориво.

За постигане на максимална ефективност при работата и минимален разход на гориво за промишлените пламъчнотръбни котли тип ПК, фирма „Котлостроене” АД предлага допълнително окомплектоващи съоръжения като: економайзери, деаератори, паропрегреватели, водоомекотителни инсталации и др.

При желание от страна на клиента могат да бъдат предложени съоръжения като резервоари, водоомекотителни инсталации, помпено-подгревателни станции при използване на мазутно гориво, както и газозахранващи линии за котли, работещи с природен газ и др.

Галерия ? Виж снимки  - котли
               ? Виж снимки - окомплектоващи съоръжения

Технически характеристики

 № Типоразмер Номинално паропроизводство Топлинна мощност на котела Работно налягане на парата Температура на наситената пара Температура на питателната вода  КПД  Маса
t/h kW MPa °C °C % kg
1. ПК 0.4 0.4 282 0.8 175 70÷100 92 2200
2. ПК 0.7 0.7 494 0.8 175 70÷100 92 3200
3. ПК 1.0 1.0 705 0.8 175 70÷100 92 5200
4. ПК 1.6 1.6 1128 0.8 175 70÷100 92 5500
5. ПК 2.0 2.0 1410 0.8 175 70÷100 92 7000
6. ПК 2.5 2.5 1762 1.3 194 70÷100 92 10086
7. ПК 4.0 4.0 2820 1.3 194 70÷100 92 12350
8. ПК 6.5 6.5 4580 1.3 194 70÷100 92 16841
9. ПК 12.0 12.0 8457 1.3 194 70÷100 92 28988